Årshjul

Børnenes fødselsdage bliver holdt og fejret i løbet af året.
Forældrene er altid velkommende til at deltage i ture og arrangementer.
Vi har mange indkøringer af nye børn i 2019.

Vi har mange indkøringer af nye børn i 2019

Måned: Uger: Aktiviteter: Beskrivelse:
Januar   Masker
Førskole
Vi arbejder med udtryk.
Vi laver førskoleforløb og sammen med Gilbjerg Skole samt praktiske øvelser med børnene hele foråret.
Februar 7
8
Masker
Vinterferie
International pandekagedagcription
Vi arbejder med udtryk.

Vi laver pandekager med børnene.

Marts 6-19
9
Forårstema: Spirer
På biblioteket
Fastelavn
Vi skal plante.
Gilleleje Bibliotek inviterer til arrangementer hele foråret.
Vi slår katten af tønden og laver hygge med børn og forældre med saftevand og fastelavnsboller.
April 15
16
Forårstema: Spirer
Vi holder Påske
Påskeferie
Vi skal plante
Påskefrokost, trille æg og klippe klister.
Maj 27. maj
28. maj
10. maj
Grøn uge
Forældremøde
Sprogfitness på Gilleleje
 
Juni 23
2425
Arbejdsweekend
Store strand dag den 14. juniSommerfest den 21. juni
Vi tager alle på stranden med madpakker til en dag med masser af leg. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at tage med.

Forældre planlagt arrangement.

Juli 27- Sommerferie  
August -33 Sommerferie  
September 37
?
?
Strandliv
Kæledyrsuge
Søfartsmuseet
Arbejdsweekend
 
Oktober ?
?42
43
44
Strandliv
Forældremøde
Bag for en sag for førskolebørnene
Efterårsferie
Knæk cancer
Halloweenfest den 31. oktober
Forældre planlagt arrangement.
Forældre planlagt arrangement.
November 45 Optakt til Lucia og julehygge Vi starter med at lave gaver, pynter op og øver Lucia.
December   Optakt til Lucia og julehygge

Julefrokost

Esrumkloster

Luciaoptog
Jule- og nytårs ferie

Vi laver gaver, øver Lucia og nisserne besøger børnene.

Vi tager på naturlagepladsen og holder picnic – forældre må meget gerne tage med.

Forældrene inviteres til æbleskiver og saftevand i børnehaven efter luciaoptaget i kirken.