Årshjul

Børnenes fødselsdage bliver holdt og fejret i løbet af året.

Forældrene er altid velkommende til at deltage i ture og arrangementer.

Vi har mange indkøringer af nye børn i 2019.

Måned: Uger: Aktiviteter: Beskrivelse
Januar Masker

Førskole

Vi arbejder med udtryk.

Vi laver førskoleforløb og sammen med Gilbjerg Skole samt praktiske øvelser med børnene hele foråret.

Februar  

7

8

Masker

Vinterferie

International pandekagedag

Vi arbejder med udtryk.

 

Vi laver pandekager med børnene.

Marts  

6-19

9

 

Forårstema: Spirer

På biblioteket

Fastelavn

 

Vi skal plante.

Gilleleje Bibliotek inviterer til arrangementer hele foråret.

Vi slår katten af tønden og laver hygge med børn og forældre med saftevand og fastelavnsboller.

April  

15

16

Forårstema: Spirer

Vi holder Påske

Påskeferie

Vi skal plante

Påskefrokost, trille æg og klippe klister.

Maj 27 maj

28 maj

10 maj

Grøn uge

Forældremøde

Sprogfitness på Gilleleje

 

 

Juni 23

24

 

 

25

Arbejdsweekend

Store strand dag den 14. juni

 

 

Sommerfest den 21. juni

 

Vi tager alle på stranden med madpakker til en dag med masser af leg. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at tage med.

Forældre planlagt arrangement.

Juli 27- Sommerferie
August -33 Sommerferie
September  

37

?

?

Strandliv

Kæledyrsuge

Søfartsmuseet

Arbejdsweekend

Indsamling af foto.

 

Tur med alle børnene.

Forældre planlagt arrangement.

Oktober  

?

?

 

42

43

44

Strandliv

Forældremøde

Bag for en sag for førskolebørnene

Efterårsferie

Knæk cancer

Halloweenfest den 31. oktober

Indsamling af foto.

 

 

 

 

Forældre planlagt arrangement.

Forældre planlagt arrangement.

November 45 Optakt til Lucia og julehygge Vi starter med at lave gaver, pynter op og øver Lucia.
December  

?

?

 

?

Optakt til Lucia og julehygge

Julefrokost

Esrumkloster

 

Luciaoptog

 

Jule- og nytårs ferie

Vi laver gaver, øver Lucia og nisserne besøger børnene.

 

Vi tager på naturlagepladsen og holder picnic – forældre må meget gerne tage med.

Forældrene inviteres til æbleskiver og saftevand i børnehaven efter luciaoptaget i kirken.

Hits: 81