Indmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse af Børnehuset ved Havet

 

Stk.1. Institutionen er tilgængelig for alle børn op til skolestart og indmeldelse sker via hjemmesiden – Se linket nedenfor
Stk.2. Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelise, dog under hensynstagen til at søskende til nuværende og tidligere børn har fortrinsret til institutionens pladser.
Stk.3. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning fx alder og køn.
Stk.4. Bestyrelsen kan beslutte, at der bliver opkrævet et depositum, når barnet starter i Børnehuset ved Havet. 
Stk.5. Såfremt der ikke er ledige pladser i institutionen, er det muligt at få barnet opskrevet på venteliste. Bestyrelsen kan fastsætte et ventelistegebyr til dækning af administrative omkostninger.
Stk.6. Udmeldelse af et barn skal forgå skriftligt med 2 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.
Stk.7. Bestyrelsen kan opsige et barn, hvis forældrebetalingen gentagne gange ikke betales rettidigt.

Priser:

  • Vuggestuetakst 3650 kr. pr. måned
  • Børnehavetakst 2200 kr. pr. måned

Skriv dit barn op her

  • Klik på linket herefter for at skrive til barn op: [ SKRIV OP ]