Indmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse af Børnehuset ved Havet

Indmeldelse

Stk.1. Institutionen er tilgængelig for alle børn op til skolestart og indmeldelse sker via hjemmesiden eller mail: leder@bhvh.dk
Stk.2. Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelise, dog under hensynstagen til at søskende til nuværende og tidligere børn har fortrinsret til institutionens pladser.
Stk.3. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning fx alder og køn.
Stk.4. Bestyrelsen kan beslutte, at der bliver opkrævet et depositum, når barnet starter i Børnehuset ved Havet. Beløbet vil blive tilbagebetalt ved barnets udmeldelse af institutionen.
Stk.5. Såfremt der ikke er ledige pladser i institutionen, er det muligt at få barnet opskrevet på venteliste. Bestyrelsen kan fastsætte et ventelistegebyr til dækning af administrative omkostninger.
Stk.6. Udmeldelse af et barn skal forgå skriftligt med 2 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.
Stk.7. Bestyrelsen kan opsige et barn, hvis forældrebetalingen gentagne gange ikke betales rettidigt.

Skriv dit barn op her

Step 1 of 4

Barnets oplysninger