Dok – Førskoleforløb

Skoleparat
Børnehaven ved Havet har et tæt samarbejde med Gilbjerg Skole hvilket gør at alle vores børn lærer skolen godt at kende inden de starter. Dette sikre både at børnene undgår et stort kulturchok og at lærerne på skolen har fået grundig indblik i alle børnene og dermed kan strukturere deres undervisning med udgangspunkt både i deres læringsmål, men også i hvert barns kompetencer.

Vores skolegruppe deltager i: morgensamling hver morgen med alle børnene; hvor vi træner at sidde stille, lytte til en besked, række hånden op og vente på ens tur. Vi arbejder med remser, rækkefølger, synger og læser.

Derudover: har vi et førskoleforløb med de kommende skolebørn, hvor vi arbejder mere målrettet med den sproglige opmærksomhed og barnets finmotorik.

Motorisk opmærksomhed
– Vi øver finmotoriske aktiviteter: tegne, klippe, perler, lego mm.
– De grovmotoriske aktiviteter – en gang om ugen laver vi gymnastik, dans, leg på legepladsen med cykler, løb, hop, klatring mm.

Sproglig opmærksomhed
– Vi øver rim og remser og oplæsning af oplæsningsbøger med efterfølgende snak.
– Vi øver tal og bogstaver/bogstavslyde.
– Vi øver rækkefølger, dage, måneder, tal og bogstaver.
– Farver og former.
– Vi arbejder med ord/ begreber.

Dok - Førskoleforløb Dok - Førskoleforløb Dok - Førskoleforløb