Udmeldelse

Udmeldelse af et barn skal forgå med 2 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.