Forældresamarbejdet

I Børnehaven ved Havet arbejder vi værdibaseret i relation til børnene, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi har kontinuerligt aktiviteter, der skal sikre at værdierne afspejler hverdagen og udviklingen og bliver levende i organisationen.
I børnehaven har vi et tæt forældresamarbejde. Vi ser forskelligheder som en styrke, og byder enhver velkommen, som den han eller hun er. Vi vil noget med hinanden, og ser hinanden som ligeværdige parter. Det gør vi, når vi accepterer og anerkender alle kompetencer i huset, når vi tør stille krav og tage imod forventninger, og når vi sætter grænser og samtidig gør plads til det tossede. Vi viser interesse, forståelse og gensidig respekt for hinanden. Alle har indflydelse på de forskellige aktiviteter i og omkring børnehaven hvor omgangstonen er på dagsordenen og i vores udvikling – som dermed er medvirkende til en forpligtelse til at deltage i fællesskabet.

Børnehaven er et sted, hvor vi er trygge nok til at turde mere: Vise vores glæde, kan have en dårlig dag, tage tiden til at eksperimentere, sige det højt som ligger os på sinde, prøve noget vi ikke har prøvet før. Vi skaber trygheden ved at være åbne og imødekommende, lytte, vise omsorg og være nærværende, opbygge traditioner og tilbyde faste rammer.

I børnehaven afholder vi forældremøder og individuelle samtaler omkring børnene. Alt dette sker løbende, og der vil efter behov og ønsker fra forældrene, altid være plads til en samtale.

Forældresamarbejdet Forældresamarbejdet Forældresamarbejdet