Personale

Vi er en lille børnehave med en god og kompetent personalegruppe og hePersonaler vil I kunne læse lidt om os:

Susanne: Pædagogmedhjælper, hun er ved at uddanne sig til pædagog, så vi får masser af ny viden fra skolebænken fra hende.

Hanne: Pædagogiskassistent, hun er vores ryggrad i børnehaven. Det er primært hende der har indkøringer og er med til at tage alle de daglige beslutninger i huset.

Maja: Lærer (Hun har fået en dispensation så hun arbejder som Pædagog), hun er den der planlægger og udfører førskole forløb, morgensamlingerne sammen med Hanne og er den primære Pædagog på stuen.

Pernille: Leder, Pædagog og Logistikøkonom, hun sørger for at alt administrativt mellem Børnehave, kommune, LDD, bestyrelse, forældre, personale og børn er på plads. Hun har også timer sammen med børnene.

Og så har vi flere faste tilkaldevikarer som dækker ind ved sygdom og ferie.

Hits: 83